انوری (غزلیات)/با قد تو قد سرو خم دارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(با قد تو قد سرو خم دارد)
'


 با قد تو قد سرو خم داردچون قد تو باغ، سرو کم دارد 
 وصلت ز همه وجود به لیکنتا هجر تو روی در عدم دارد 
 شادم به تو و یقین همی دانمکین یک شادی هزار غم دارد 
 در کار تو نیست عقل بر کاریکار آن دارد که یک درم دارد 
 دایم چو قلم به تارکم پویانزان قامت و قد که چون قلم دارد 
 در راه تو انوری تو خود دانیعمریست که تا ز سر قدم دارد 
 گر سرزنش همه جهان خواهیآن نیز به دولت تو هم دارد