انوری (غزلیات)/آخر ای جان جهان با من جفا تا کی کنی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(آخر ای جان جهان با من جفا تا کی کنی)
'


 آخر ای جان جهان با من جفا تا کی کنیدست عهد از دامن صحبت رها تا کی کنی 
 چون بجز جور و جفاکاری نداری روز و شبپس مرا بیغاره‌ی مهر و وفا تا کی کنی 
 باختم در نرد عشقت این جهان و آن جهانچون همه درباختم با من دغا تا کی کنی 
 چون کلاه خواجگی یکباره بنهادم ز سرجان من پیراهن صبرم قبا تا کی کنی 
 از وفای انوری چون روی گردانیده‌ایشرم دار از روی او آخر جفا تا کی کنی