امیر خسرو دهلوی (گزیده از مجنون و لیلی)/چون گوهر مدح خواجه سفتم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

 چون گوهر مدح خواجه سفتموز غیب شنیدم، آنچه گفتم   اکنون قدری در معانیریزم بسر چنید ثانی   قطب ز من و پناه ایمانسر جمله جمله‌ی کریمان   در شرع، نظام دین احمدیعنی که، نظام دین محمد   در حجره‌ی فقر پادشاهیدر عالم دل جهان پناهی   در عالم وحدت ایستادهبر هر دو جهان قدم نهاده   از خواجگی آستین کشیدهدر پایه‌ی بندگی رسیده   بیناتر جمله پاکبینانبیدارترین شب نشینان   مسند ز سپهر بر ترش بادخسرو چو ستاره چاکرش باد