امیر خسرو دهلوی (گزیده از مجنون و لیلی)/شاهی که، به نصرت خدایی،

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

 شاهی که، به نصرت خدایی،ختمست برو جان گشایی   سلطان جهان علا‌ی‌ دنیاسرمایه ده سرای دنیا   چون سعد فلک سعادت اندودیعنی که محمد ابن مسعود   ختم الخلفا‌ی‌ درین کهن طاسز آدم شده نی ز آل عباس   سینه‌ش صدف در الهیسنگش محک عیار شاهی   آهو به زبانش بی تظلمپیشانی شیر خارد از سم   بادا به نشاط جاودانهدر سایه‌ی تیغ او زمانه