امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/چو نام تو در نامه‌یی دیده‌ام

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(چو نام تو در نامه‌یی دیده‌ام)
'


 چو نام تو در نامه‌یی دیده‌امبنامت که بردیده ما لیده‌ام 
 به یاد زمین بوس درگاه توسراپای آن نامه بوسیده‌ام 
 جز این یک هنر نیست مکتوب راوگر نیست باری من این دیده‌ام 
 که آن‌ها که درروی او خوانده‌امجوابی ازو باز نشنیده‌ام 
 خوش است آن لب گزیدن گاه شور انگیزی خندهاگر چه نیست از معهود حلوا با نمک خوردن 
 خدا را چند سوزم زآتش بی مهری آن مهبدی صبری مرا یا با من او را مهربان گردان