امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/صافی مده ای دوست که مادرد کشانیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات) توسط امیر خسرو دهلوی
(صافی مده ای دوست که مادرد کشانیم)

 صافی مده ای دوست که مادرد کشانیمنی رند تمامیم کز ین رند و شانیم   هر چند که در کیسه نداریم پشیزیدرهمت ما بین تو که جمشید و شانیم   کو ساقی نو خیز که بالای دو دیدهچندانکه دو ابر و بنشاند بنشانیم   بیش آرمی ای ساقی خون‌ریز که پیشتاز لب بخوریم و ز مژه باز فشانیم   گفتی که تو این بی‌دلی از روی که داری؟از روی تودارم دگر از روی که دارم؟