امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/شربت و صلت نجویم کار من خون خوردنست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(شربت و صلت نجویم کار من خون خوردنست)
'


 شربت و صلت نجویم کار من خون خوردنستمن خوشم تو مرهم آنجاها رسان که آزردنست 
 جان من از مایه‌ی غمهای تو پرورده شدخلق غم گویند و نزد بنده جان پروردنست 
 کشتن من بر رقیب انداز وخود رنجه مشوزانکه خون چون منی نه لایق آن گردن است 
 چاک دامن مژده‌ی بد نامیم داد ای سرشکیاریش کن کو مرا در بند رسوا کردن است