امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/شب ! وفتاد و غمت باز کار خواهد کرد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(شب ! وفتاد و غمت باز کار خواهد کرد)
'


 شب ! وفتاد و غمت باز کار خواهد کرددو چشم تیره ستاره شمار خواهد کرد 
 خیال یار گذر کرد این طرف ای صبربیا که باز مرا بی قرار خواهد کرد 
 دلم به صحبت رندان همی کشد دایمدعای پیر رابات کار خواهد کرد 
 گزیر نیست ز تو هر جفا که هست بکنکه بنده هر چه بود اختیار خواهد کرد 
 به عشق مرد شود کشته وین هنر خسرواگر حیات بود مرد وار خواهد کرد 
 ازاشتیاق تو ار رنج نیست خواهم شددر آرزوی تو عمر هست خواهم بود 
 اگر نه جان عزیزی چرا دمی بی‌توبه کام دل نفسی بر نمی‌توان آورد 
 هزار بوسه لبم زد زشوق بر دهنمازانکه نم دهان تو بر دهان آورد 
 بتان که دست نمودند خلق را در خونبه عهد تو همه دست اندر آستین کردند