امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/سر در خمار شب به کنار که بوده‌ای ؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(سر در خمار شب به کنار که بوده‌ای ؟)
'


 سر در خمار شب به کنار که بوده‌ای ؟لبها فگار همدم و یار که بوده‌ای ؟ 
 سنبل به تاب رفته و نرگس به خواب نازشب تا به روز باده گسار که بوده‌ای ؟ 
 شمع مراد من نشدی یک شبی تمامماه تمام در شب تار که بوده‌ای ؟ 
 با چشم آهو! نه که شیران کندشکارای آهوی رمیده شکار که بوده‌ای ؟ 
 سروت هنوز هست در آغوش خواستنای سرو نیم رسته به پای که بوده‌ای ؟ 
 کارت چنین که پرده‌ی دلها دریدن استامشب به پرده محرم کار که بوده‌ای ؟ 
 ما را ز اشک صد جگر پاره در کنارتو پاره‌ی جگر به کنار که بوده‌ای ؟ 
 بر ریش خسروت نمکی هم دریغ بودمرهم رسان جان فگار که بوده‌ای 
 ماییم رخنه کرده دل از بهر نیکوانمسجد خواب کرده و بت‌خانه ساخته