امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/سر در خمار شب به کنار که بوده‌ای ؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات) توسط امیر خسرو دهلوی
(سر در خمار شب به کنار که بوده‌ای ؟)

 سر در خمار شب به کنار که بوده‌ای ؟لبها فگار همدم و یار که بوده‌ای ؟   سنبل به تاب رفته و نرگس به خواب نازشب تا به روز باده گسار که بوده‌ای ؟   شمع مراد من نشدی یک شبی تمامماه تمام در شب تار که بوده‌ای ؟   با چشم آهو! نه که شیران کندشکارای آهوی رمیده شکار که بوده‌ای ؟   سروت هنوز هست در آغوش خواستنای سرو نیم رسته به پای که بوده‌ای ؟   کارت چنین که پرده‌ی دلها دریدن استامشب به پرده محرم کار که بوده‌ای ؟   ما را ز اشک صد جگر پاره در کنارتو پاره‌ی جگر به کنار که بوده‌ای ؟   بر ریش خسروت نمکی هم دریغ بودمرهم رسان جان فگار که بوده‌ای   ماییم رخنه کرده دل از بهر نیکوانمسجد خواب کرده و بت‌خانه ساخته