امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/دیت از خوبرویان جست باید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(دیت از خوبرویان جست باید)
'


 دیت از خوبرویان جست بایدبه هرجایی که مشتاقان بمیرند 
 نیایند اهل دل در چشم خوبانکه اینان تنگ چشم آنان حقیرند 
 گل سیرآب من در باغ بشکفتگل صد برگ از رویش خجل ماند 
 خدنگ غمزه‌ی ترکان شکاریگذشت از دل ولی پیکان بدل ماند 
 از آن محراب ابرو یاد کردمنمازی چند نیز از من قضا شد 
 همه گل می‌دمد از دیده در چشمخیال روی او ما را بلا شد 
 در آب دیده سر گردان چه ماندستمگر سنگین دل من آشنا شد