امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/دل ز تن بردی و درجانی هنوز

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(دل ز تن بردی و درجانی هنوز)
'


 دل ز تن بردی و درجانی هنوزدردها دادی و درمانی هنوز 
 هر دو عالم قیمت خود گفته‌اینرخ بالا کن که ارزانی هنوز 
 ملک دل کردی خراب از تیغ و بازاندرین ویرانه سلطانی هنوز