امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/دل‌بران مهرنمایند و وفا نیز کنند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(دل‌بران مهرنمایند و وفا نیز کنند)
'


 دل‌بران مهرنمایند و وفا نیز کننددل بران مهر چه بندی که جفا نیز کنند 
 چند گویند که گه‌گه به دلش میگذریاین حدیثی است که بهر دل ما نیز کنند 
 عالمی را بکش از غمزه که ترکان به خدنگگربکشتند بسی صید رها نیز کنند 
 عاشقان گرچه ترا بهرجفا بد گوینداز پی چشم بد خلق دعا نیز کنند 
 هجر مپسند چو دانی که وکیلان سپهردوستان را بهم آرند و جدا نیز کنند 
 منعمان گر چه برانند گدا را از درگه گهی حاجت درویش روا نیز کنند 
 سوی خسرو نگهی کن به طفیل دگرانکاهل دولت نگهی سوی گدا نیز کنند 
 باده کش دوزخیان بهتر ازین متقیانکز پی خلد برین طاعت معبود کنند 
 دل ستد از من بیمار و به پرسش نامدچون خبر یافت که جان می‌دهم آنگه برسید