امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/تن پاکت که زیر پیرهن است

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(تن پاکت که زیر پیرهن است)
'


 تن پاکت که زیر پیرهن استوحده لاشریک له چه تن است 
 هست پیراهنت چو قطره‌ی آبکه تنگ گشته برگل و سمن است 
 با خودم کش درون پیراهنکه تو جانی و جان من بدن است 
 تازیم در غم تو جامه درموز پس مرگ نوبت کفن است 
 دل بسی برده‌ای نکو بشناسآنکه خسته تر است ازان من است 
 اندرا و میان جان بنشینکه تو جانی و جان ترا بدن است 
 گفته‌ای ترک تو نخواهم گفتترک من گوچه جای این سخن است