امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/تعالی‌الله چه دولت داشتم دوش

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(تعالی‌الله چه دولت داشتم دوش)
'


 تعالی‌الله چه دولت داشتم دوشکه بود آن بخت بیدارم درآغوش 
 خوش آن حالت که گاه گفتن رازدهانم بود نزدیک بنا گوش 
 دو سه بار ای خیال یار با منبگو خوابی که دیدستم شب دوش 
 فغان خسرو است از سوزش دلبنالد دیگ چون زآتش کند جوش