امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/ترکی و خوب روی کسی کاینچنین بود

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(ترکی و خوب روی کسی کاینچنین بود)
'


 ترکی و خوب روی کسی کاینچنین بودنبود عجب اگر دل او آهنین بود 
 او پرده بر گرفت بگویید باد راتا خانمان گل همه زیر و زبر کند 
 خونابه می‌خورم ز غم و گریه می کنمآری شراب گوهر هرکس برون دهد 
 خواهم هزار جان زخدا تا کنم نثاردر هر قدم که سرو سمن بوی من زند 
 به منزلی که گذشتی ز آب دیده‌ام ای جانهزار لاله‌ی خونین ز خاک راه براید 
 ز تند باد جگرها مرا درونه بلرزدگلی که بر سر آن سرو سرفراز براید 
 بیاد آن قدو قامت سرشک لعل‌دو چشممبهر زمین که بریزد درخت ناز برآید 
 ز بهر دیدن هندستان زلف تو هر شببیا ببین که زسیلاب چشمم آب درآید 
 دهند پند که بازآ من آن مجال ندارمکه هر که رفت به کویت به خانه باز نیاید