امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/با لای تست این پیش من یا سرو بستانیست این

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(با لای تست این پیش من یا سرو بستانیست این)
'


 با لای تست این پیش من یا سرو بستانیست اینچشم من است این پیش تو یا ابر نیسانی است این 
 تو می‌روی وز هر کران خلقی به فریاد و فغانای کافر نامهربان آخر مسلمانی است این 
 هر سوکه می افتد گذر هر غم کزان نبود بترهر لحظه می‌آید به سر ما را چه پیشانی است این