امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/باغمت شادی جهان هوس است

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(باغمت شادی جهان هوس است)
'


 باغمت شادی جهان هوس استشادی من همین غم تو بس است 
 از سرخشم اگر بخایی لببر لبت بوسه دادنم هوس است