امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/باد بازآمد و بوی گل وریحان آورد

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(باد بازآمد و بوی گل وریحان آورد)
'


 باد بازآمد و بوی گل وریحان آوردخنده‌ی باغ مرا گریه‌ی هجران آورد 
 باز گلهای نو از درد کهن یادم دادغنچه‌ها بر جگرم زخم چو پیکان آورد 
 بوی آن گمشده خویش نمی‌یابم هیچزان چه سودم که صبا بوی گلستان آورد 
 تا تو از خانه برون آیی هردم چاک استبر سرکوی تو دامان و گریانی چند