امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/باد آمد و بویی ز نگارم نرسانید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(باد آمد و بویی ز نگارم نرسانید)
'


 باد آمد و بویی ز نگارم نرسانیدپنهان سخنی از لب یارم نرسانید 
 فریاد من خسته رسانید به کویشفریاد که در گوش نگارم نرسانید 
 افسوس که بگذشت همه عمر به افسوسبخت آرزوی دل به کنارم نرسانید 
 ایام جوانی به سرزلف بتان شداقبال به سر رشته‌ی کارم نرسانید 
 چو بلبل دی با نفق سرد به مردمایام به گلهای بهارم نرسانید