امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/ای چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آذری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(ای چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آذری)
'


 ای چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آذریهر چند وصفت می‌کنم در حسن از آن زیباتری 
 هرگز نیاید در نظر نقشی ز رویت خوبترحوری ندانم ای پسر فرزند آدم یا پری؟ 
 آفاق را گردیده‌ام مهر بتان ورزیده‌امبسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیز دیگری 
 ای راحت و آرام جان با روی چون سرو روانزینسان مرو دامنکشان کارام جانم می‌بری 
 عزم تماشا کرده‌ای آهنگ صحرا کرده‌ییجان ودل ما برده‌ای اینست رسم دلبری 
 عالم همه یغمای تو خلقی همه شیدای توآن نرگس رعنای تو آورده کیش کافری 
 خسرو غریبست و گدا افتاده در شهر شماباشد که از بهر خدا سوی غریبان بنگری