امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/ای فراق تو یار دیرینه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(ای فراق تو یار دیرینه)
'


 ای فراق تو یار دیرینهغم تو غمگسار دیرینه 
 درد تو میهمان هر روزهداغ تو یادگار دیرینه 
 غرق خونم که میخلد هر دمدر دلم خار خار دیرینه 
 ای دریغا که خاک خواهم شدبا دل بر غبار دیرینه 
 ای صبا زینهار یادش دهگه گه از دوستدار دیرینه 
 گاهگاهی خرامشی نکنیبرسر خاک یار دیرینه 
 چند گاهی مرا زدل شده بودزاری و کار و بار دیرینه 
 وه که بازآمدی و خسرو رابردی از دل قرار دیرینه 
 چون گشایی دهان شیرین راتنگهای شکر شود بسته 
 پروانه که جان را به سر شمع فدا کرددر مشهد خویش از تن خود سوخت چراغی 
 ز جان سیرآمد ستم من و گرنهمرا با آن لب و دندان چه بازی