الگو:پدیدآورنده

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
{{{نام}}}این الگو باید در صفحات پدیدآورندگان قرار بگیرد و اطلاعات لازم مربوط به پدیدآورنده در آن درج شود.

{{پدیدآورنده
 |نام = 
 |حرف‌اول = 
 |سال تولد خورشیدی =    <!-- سال تولد را بدون پسوند وارد کنید.-->
 |سال مرگ خورشیدی =    <!-- سال مرگ را بدون پسوند وارد کنید.-->
 |سال تولد میلادی = 
 |سال مرگ میلادی = 
 |سال تولد قمری = 
 |سال مرگ قمری = 
 |سده تولد خورشیدی =         <!--اگر آگاهی درست درباره زادروز یا درگذشت ندارید سده را بنویسید-->
 |سده مرگ خورشیدی = 
 |سده تولد میلادی =
 |سده مرگ میلادی =
 |سده تولد قمری =
 |سده مرگ قمری =
 |تاریخ =
 |تصویر = 
 |پیوندویکی‌پدیا = 
 |پیوندویکی‌گفتاورد = 
 |پیوندکامانز = 
}}
نمونه
{{پدیدآورنده
 |نام = جلال آل احمد
 |حرف‌اول = آ
 |سال تولد خورشیدی = ۱۳۰۲
 |سال مرگ خورشیدی = ۱۳۴۸
 |تصویر = Jalal Ale Ahmad.jpg
 |پیوندویکی‌پدیا = جلال آل‌احمد
 |پیوندویکی‌گفتاورد = جلال آل‌احمد
}}
جلال آل احمد
(۱۳۰۲ خورشیدی—۱۳۴۸ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید.
جلال آل احمد
استفاده از سده و تاریخ
{{پدیدآورنده
 |نام = ابوالقاسم فردوسی
 |حرف‌اول = ف
 |تاریخ = حدود ۳۲۹ قمری — حدود ۴۱۰ قمری
 |سده تولد قمری = ۴
 |سده مرگ قمری = ۵
 |توضیح = پدر زبان پارسی و سراینده شاهنامه منظومه حماسی و تاریخی ایران
 |تصویر =  FerdowsiFartur.jpg
 |توضیح تصویر = استاد زبان پارسی فردوسی
 |پیوندویکی‌پدیا = فردوسی
 |پیوندویکی‌گفتاورد = فردوسی
}}
ابوالقاسم فردوسی
(حدود ۳۲۹ قمری — حدود ۴۱۰ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. پدر زبان پارسی و سراینده شاهنامه منظومه حماسی و تاریخی ایران
استاد زبان پارسی فردوسیبدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
نامنام

نام و نام خانوادگی پدیدآورنده

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهضروری
حرف‌اولحرف‌اول

حرف اول نام خانوادگی پدید‌آورنده

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهپیشنهادشده
سال تولد خورشیدیسال تولد خورشیدیسال تولدزاده

سال تولد پدیدآورنده طبق تقویم جلالی بدون پسوند خورشیدی، ه.ق یا میلادی

پیش‌فرض
خالی
مثال
۱۳۱۲
مقدار خودکار
خالی
تاریخپیشنهادشده
سال مرگ خورشیدیسال مرگ خورشیدیسال مرگدرگذشت

سال مرگ پدیدآورنده طبق تقویم جلالی بدون پسوند خورشیدی، ه.ق یا میلادی

پیش‌فرض
خالی
مثال
۱۳۵۸
مقدار خودکار
خالی
تاریخپیشنهادشده
سال تولد میلادیسال تولد میلادی

سال تولد پدیدآورنده طبق تقویم میلادی بدون پسوند

پیش‌فرض
خالی
مثال
۱۸۰۰
مقدار خودکار
خالی
تاریخاختیاری
سال مرگ میلادیسال مرگ میلادی

سال مرگ پدیدآورنده طبق تقویم میلادی بدون پسوند

پیش‌فرض
خالی
مثال
۱۸۷۶
مقدار خودکار
خالی
تاریخاختیاری
سال تولد قمریسال تولد قمری

سال تولد پدیدآورنده طبق تقویم قمری بدون پسوند

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
تاریخاختیاری
سال مرگ قمریسال مرگ قمری

سال مرگ پدیدآورنده طبق تقویم قمری بدون پسوند

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
تاریخاختیاری
تاریختاریخ

تاریخ تولد و مرگ پدید آورنده. عبارت وارد شده عیناً داخل پرانتز و زیر نام پدید‌آورنده نمایش داده می‌شود. در صورتی که سال تولد یا سال مرگ را وارد کرده‌اید این را خالی بگذارید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
پیوندکامانزپیوندکامانز

پیوند به صفحه‌ی پدیدآورنده در کامانز

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهاختیاری
پیوندویکی‌پدیاپیوندویکی‌پدیا

پیوند به صفحه‌ی پدیدآورنده در ویکی‌پدیا

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهاختیاری
پیوندویکی‌گفتاوردپیوندویکی‌گفتاورد

پیوند به صفحه‌ی پدیدآورنده در ویکی‌گفتاورد

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهاختیاری
توضیحتوضیح

توضیح مختصر در مورد پدیدآورنده

پیش‌فرض
خالی
مثال
سیاست‌مدار، دیپلمات، پزشک، ادیب و نویسندهٔ ایرانی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
تصویرتصویر

نام پرونده تصویر در کامانز به همراه پسوند و بدون پیشوند‌های «:File» یا «پرونده:»

پیش‌فرض
خالی
مثال
Foroogh.gif
مقدار خودکار
خالی
پروندهاختیاری
توضیح تصویرتوضیح تصویر

توضیح کوتاهی که در زیر تصویر نمایش داده می‌شود. در صورت خالی بودن نام پدیدآورنده نشان داده می‌شود.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
سده تولد خورشیدیسده تولد خورشیدیسده

سده تولد طبق تقویم جلالی. در صورتی که سال دقیق تولد مشخص نیست، سده را به صورت عدد و بدون پسوند وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
۷
مقدار خودکار
خالی
شمارهاختیاری
سده مرگ خورشیدیسده مرگ خورشیدی

سده مرگ طبق تقویم جلالی. در صورتی که سال دقیق مرگ مشخص نیست، سده را به صورت عدد و بدون پسوند وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
۸
مقدار خودکار
خالی
شمارهاختیاری
سده تولد میلادیسده تولد میلادی

سده تولد طبق تقویم میلادی. در صورتی که سال دقیق تولد مشخص نیست، سده را به صورت عدد و بدون پسوند وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
۱۶
مقدار خودکار
خالی
شمارهاختیاری
سده مرگ میلادیسده مرگ میلادی

سده مرگ طبق تقویم میلادی. در صورتی که سال دقیق مرگ مشخص نیست، سده را به صورت عدد و بدون پسوند وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
۱۷
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
سده تولد قمریسده تولد قمری

سده تولد طبق تقویم قمری. در صورتی که سال دقیق تولد مشخص نیست، سده را به صورت عدد و بدون پسوند وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
شمارهاختیاری
سده مرگ قمریسده مرگ قمری

سده مرگ طبق تقویم قمری. در صورتی که سال دقیق مرگ مشخص نیست، سده را به صورت عدد و بدون پسوند وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
شمارهاختیاری