آیین‌نامهٔ استعمال اسلحه به وسیلهٔ افراد گارد صنعت نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱[ویرایش]

افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند داشت:

‌الف - در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

ب - موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد.

ج - در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر یا شلیک تیر هوایی. ‌

د - هرگاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (‌ایست) نگهبان توجه ننماید.

ه - وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب از پاس‌بخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد. ‌

تبصره - در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتی‌المقدور به نقاط غیر حساس بدن تیراندازی نماید. ‌

ماده ۲[ویرایش]

در مواردی که طبق بند (ه) ماده 1 به کار بردن اسلحه و تیراندازی لزوم پیدا می‌کند سلسله مراتب زیر مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه‌می‌باشد:

‌الف - پاس‌بخش.

ب - رییس پاسدار یا رییس پاسگاه.

ج - افسر نگهبان (‌که از بین افسران - همافران - افسریاران - ستوانیاران - استوار شاغل یا بازنشسته ارتش و یا افراد گارد صنعت نفت که به‌موجب ضوابط و شرایط خاص و آموزشهای لازم برای این منظور انتخاب و تعیین می‌شوند).

‌د - رییس حفاظت مؤسسه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

ه - رییس حفاظت منطقه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

‌و - رییس کل حفاظت صنعت نفت (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).

‌تبصره - در مورد خدمات پاسداری و نگهبانی کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی درباره سلسله مراتب مذکور در‌ماده ۲ در مورد افراد گارد صنعت نفت اجرا می‌گردد. سایر ترتیبات راجع به پاسداری و نگهبانی طبق دستورالعملهایی خواهد بود که به وسیله شرکت ملی نفت ایران تهیه و به موقع اجرای گذارده می‌شود.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره به استناد قانون تشکیل گارد صنعت نفت پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و جنگ مجلس سنا در‌جلسات روز چهارشنبه ۱۳۵۳۰۱۱۰۲۳ و روز یکشنبه ۱۳۵۳۰۱۱۰۲۷ ، به ترتیب در جلسات روز شنبه سوم و یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و نظام مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افرادگارد صنعت نفت