آيين‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشكيل شورای آموزش و پرورش منطقه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه - مصوب مصوب ۲۴ و ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و در ۳ و ۸ تیر ۱۳۴۹ کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلس سنا


ماده ۱ - شورای آموزش و پرورش منطقه[ویرایش]

شورای آموزش و پرورش هر منطقه طبق شرایط این آیین‌نامه از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱ - رییس انجمن شهر.
۲ - در مرکز استان پیشکار دارایی و در شهرستان رییس دارایی.
۳ - شهردار.
۴ - یک نفر از استادان به انتخاب شورای دانشگاه (‌در شهرستانهایی که دانشگاه دایر است).
۵ - نماینده اتاق بازرگانی و صنایع (‌در نقاطی که اتاق بازرگانی و صنایع تشکیل نشده باشد شورا در نخستین جلسه خود یکی از بازرگانان یاصاحبان صنایع را به عضویت شورا انتخاب خواهد کرد).
۶ - یک نفر پزشک به معرفی انجمن بهداری (‌در صورت نبودن انجمن بهداری یک نفر پزشک به انتخاب شورا به ترتیب مذکور در بند ۵).
۷ - نماینده خانه‌های فرهنگ روستایی که از طریق اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی معرفی می‌شود.
۸ - از میان رؤسای دبیرستانها و مدارس حرفه‌ای و دانشسراها و مراکز تربیت معلم یک نفر به انتخاب رؤسای این مؤسسات.
۹ - یک نفر از رؤسای دبستانها به انتخاب رؤسای دبستانها.
۱۰ - مسئول آموزش و پرورش منطقه که دبیر شورا نیز خواهد بود.
۱۱ - دو تا هفت نفر نمایندگان مردم که تعداد آنان در هر منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:

شهرستانهایی که تا ده هزار نفر دانش‌آموز دارند دو نفر.

شهرستانهایی که تا بیست هزار نفر دانش‌آموز دارند سه نفر.

شهرستانهایی که تا پنجاه هزار نفر دانش‌آموز دارند چهار نفر.

شهرستانهایی که تا صد هزار نفر دانش‌آموز دارند پنج نفر.

از آن به بعد به ازای هر صد هزار نفر دانش‌آموز یک نفر اضافه خواهد شد ولی حداکثر از هفت نفر تجاوز نخواهد کرد

افراد مذکور در این بند همزمان با انتخابات انجمن شهر از طرف مردم (‌و مادام که انتخابات انجمن شهر به عمل نیامده‌است از طرف رؤسای انجمنهای‌خانه و مدرسه) از بین کسانی که طبق تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه معرفی خواهند شد انتخاب می‌شوند.

‌تبصره ۱ - دوره خدمت اعضای شورا جز در مورد کسانی که از طرف رؤسای انجمن‌های خانه و مدرسه انتخاب خواهند شد چهار سال است و درصورت تغییر سمت یا فوت یا استعفا، یکی از اعضای شورا جانشین او در مورد بند ۱ تا ۱۰ به ترتیب مذکور در این آیین‌نامه و در مورد بند ۱۱ از بین‌حائزین اکثریت بعدی به ترتیب آراء برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد.
تبصره ۲ - شورا در اولین جلسه یک نفر را از بین اعضاء خود به سمت رییس و یک نفر را به سمت نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب خواهدکرد. و انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
تبصره ۳ - محل تشکیل جلسات شورا اداره آموزش و پرورش محل است.

ماده ۲ - شریط داوطلبان[ویرایش]

داوطلبان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱ - داشتن سی سال تمام.
۲ - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۳ - داشتن حسن شهرت.


تبصره - برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار کل در مرکز استان یا فرمانداری کل یا فرماندار در شهرستان، مسئول آموزش و پرورش منطقه، رییس دادگستری، نماینده انجمن شهر (‌در صورت وجود انجمن) و در غیر این صورت یک نفر از رؤسای انجمن‌های‌خانه و مدرسه به انتخاب مسئول آموزش و پرورش منطقه و یکی از باسابقه‌ترین معلمان محل به معرفی مسئول آموزش و پرورش تشکیل می‌شود وپس از رسیدگی به صلاحیت داوطلبان طبق دستورالعملی که از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه خواهد شد واجدین صلاحیت را تعیین و به مرجع‌مسئول انتخابات معرفی خواهد کرد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۲ قانون آموزش و پرورش منطقه‌ای پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌امور اداری و آموزش و پرورش مجلس شورای ملی در جلسات ۲۴ و ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ به ترتیب در جلسات سوم و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصدو چهل و نه به تصویب کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلس سنا رسید

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبع[ویرایش]

آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه