پرش به محتوا

کیهان/۱۳۵۷/۱۰/۱۶/حزب ایران دکتر بختیار را از سمت‌های خود برکنار کرد

از ویکی‌نبشته
کیهان، ۱۶ دی ۱۳۵۷
حزب ایران دکتر بختیار را از سمت‌های خود برکنار کرد
بیانیه حزب ایران درمورد برکناری شاپور بختیار از سمتهای حزبی

حزب ایران دکتر بختیار را از سمت‌های خود برکنار کرد

حزب ایران که رهبری آن تا چندی پیش بعهده دکتر شاپور بختیار بود ضمن صدور اعلامیه‌ای دکتر بختیار را بعلت قبول زمامداری از کلیه سمت‌های حزبی برکنار کرد. متن اعلامیه حزب ایران به این شرح است.

هم‌میهنان چون بر خلاف مفاد قطعنامه پلنوم روز پنج شنبه ۷ دیماه ۱۳۵۷ حزب ایران، مشعر به اینکه با پذیرش این واقعیت عینی که بافت انقلاب عظیم و گسترده ایران اسلامی و ملهم از رهنمودهای پیشوای بزرگ روحانیت آیت‌اله العظمی خمینی میباشد و بخصوص مفهوم مواد یک و سه این قطعنامه که عیناً نقل میگردد.

۱- مشی سیاسی حزب ایران در جبهه ملی اصول سه گانه اعلامیه ۱۴ آبان پاریس (مورد توافق آیت‌اله العظمی خمینی و دکتر کریم سنجابی) میباشد که کادر رهبری حزب همواره باید در چاچوب آن عمل نماید.

۲- حزب ایران نه تنها باید از هر گروه‌بندی و اندیشه فرقه گرائی در داخل جبهه ملی احتراز جوید بلکه باید با هر نوع پندار تکروی و دسته‌بندی بشدت مبارزه کند و مانند یک سازمان متعهد تابع اکثریت آراء جبهه ملی باشد و نشان دهد که از حیث وحدت خواهی و جانبداری از جبهه ملی ایران و دبیر آن دکتر کریم سنجابی در صف اول مبارزه قرار دارد.

آقای شاپور بختیار بدون هیچگونه مأموریتی از طرف حزب اقدام به قبول زمامداری کرده‌اند لذا بدینوسیله اعلام میشود که ایشان از کلیه سمت‌هائی که در حزب داشته‌اند برکنار میگردند و اتخاذ تصمیم نهائی درباره عضویت ایشان موکول به پلنوم آینده حزب ایران خواهد بود.

یک‌شنبه ۱۰ دیماه هیات اجرائیه حزب ایران

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.