پرش به محتوا

چهار مقاله

از ویکی‌نبشته
چهار مقاله (۱۳۰۶ خورشیدی)
از نظامی عروضی
تصحیح محمد قزوینی

کتاب

 

چهار مقاله

 

تالیف

 

احمد بن عمر بن علی النظامی العروضی السمرقندی

 

در حدود سنهٔ ۵۵۰ هجری

 

بسعی و اهتمام و تصحیح

 

این ضعیف

 

محمد بن عبدالوهاب قزوینی

 

بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس ثلثه و جدول

اختلاف قراءات نسخ

 

در مطبعهٔ ایرانشهر در برلین بطبع رسید

سنهٔ ۱۳۴۵ هجری مطابق سنهٔ ۱۹۲۷ مسیحی

Orientalischer Zeitschriftenverlag

Iranschähr

Berlin-Grunewald, Friedrichsruherstrasse 37


این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.