پرچم/سال یکم/شمارهٔ یکم/خجسته‌بادهای تلگرافی در روز یکم دی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرچم، سال یکم، شمارهٔ یکم، نیمهٔ اول فروردین ۱۳۲۲
خجسته‌بادهای تلگرافی در روز یکم دی

«خجسته باد» های تلگرافی در روز یکم دی

از کاشمر - پرچم - جشن کتاب سوزی با خورسندی انجام پذیرفت. آزادگان از قزوین - پرچم - روز بهروز یکم دی ماه که جشن کتاب سوزان آزادگان است بهمه برادران آزاده خجسته باد میگوئیم. مینوئی نصری پاکروان

از کاشمر - پرچم - جشن کتاب سوزی را به همه آزادگان خاصه پیشوای ایشان صمیمانه باد خجسته میگویم. محمود ثقفی خادم

پرچم: این تلگرافها روز یکم دی رسیده بود و چون آنهنگام روزنامه نداشتیم اینک در اینجا بچاپ رسانیدیم.