پرچم/سال یکم/شمارهٔ یکم/آگهی‌ها درباره بهای این نامه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرچم، سال یکم، شمارهٔ یکم، نیمهٔ اول فروردین ۱۳۲۲
آگهی‌ها درباره بهای این نامه

آگهی‌ها درباره بهای این نامه

۱) چنانکه روی جلد نوشته شده بهای سالانه این نامه (۲۴ شماره) ۱۵۰ ریالست.

۲) با آنکه بها با گرانی امروزی کاغذ و چاپ و یا پایین افتادن ارزش پول کمست که بیش نیست با اینحال برای کمچیزان بهای ۱۲۰ ریال گردانیده شده.

۳) باید بهای اسلانه را پیشکی فرستاد تا نیازی بخواستن و نامه نوشتن نباشد.

۴) کسانیکه پارسال برای پیمان بهای سالانه را (۵۰ ریال) فرستاده‌اند و ما از آغاز نیمه دوم سال بحساب آورده و تنها شماره‌های ۷ و ۸ و ۹ را برای ایشان فرستاده ایم. اگر ۱۰۰ ریال (یا ۷۰ ریال) دیگر بفرستند یکسال از خواستاران این نامه نیمه ماهه توانند گردید.

۵)کسانیکه از دفتر پرچم طلبکارند، اگر کمی آن را تا ۱۵۰ ریال (یا تا ۱۲۰ ریال) بفرستند یکسال از خواستاران این نامه توانند بود.