ویکی‌نبشته:آمار روزانه ویکی‌نبشته فارسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میانبُر:
ون:آروف

بایگانی آمار روزانه ویکی‌نبشته فارسی
۲۰۱۵


Wikisource-logo.svg آمار روزانه ویکی‌نبشته فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۱۹۵ ۰ ۱۰٬۷۲۷ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۰۱ ۰ ۱۰٬۷۳۵ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۰۸ ۰ ۱۰٬۷۴۶ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۱۰ ۰ ۱۰٬۷۴۸ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۹ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۱۴ ۰ ۱۰٬۷۵۵ ۳۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۹ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۱۹ ۰ ۱۰٬۷۶۰ ۳۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۲۶ ۰ ۱۰٬۷۶۳ ۳۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۲۸ ۰ ۱۰٬۷۶۹ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۳۱ ۰ ۱۰٬۷۷۴ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۳۴ ۰ ۱۰٬۷۸۰ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۱ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۳۷ ۰ ۱۰٬۷۸۴ ۲۷ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۴۲ ۰ ۱۰٬۷۹۰ ۲۷ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۴۴ ۰ ۱۰٬۷۹۵ ۲۷ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۵۲ ۰ ۱۰٬۸۰۲ ۲۵ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۵۳ ۰ ۱۰٬۸۰۹ ۲۵ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۵۷ ۰ ۱۰٬۸۱۸ ۲۵ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۶۴ ۰ ۱۰٬۸۲۸ ۲۳ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۷۲ ۰ ۱۰٬۸۳۲ ۲۳ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۷۷ ۰ ۱۰٬۸۴۱ ۲۳ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰