ویکی‌نبشته:آمار روزانه ویکی‌نبشته فارسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میانبُر:
ون:آروف

بایگانی آمار روزانه ویکی‌نبشته فارسی
۲۰۱۵


آمار روزانه ویکی‌نبشته فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۱۹۵ ۰ ۱۰٬۷۲۷ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۰۱ ۰ ۱۰٬۷۳۵ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۰۸ ۰ ۱۰٬۷۴۶ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۱۰ ۰ ۱۰٬۷۴۸ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۹ ۲۲٬۳۱۴ ۸۰٬۲۱۴ ۰ ۱۰٬۷۵۵ ۳۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۹ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۱۹ ۰ ۱۰٬۷۶۰ ۳۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۲۶ ۰ ۱۰٬۷۶۳ ۳۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۲۸ ۰ ۱۰٬۷۶۹ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۳۱ ۰ ۱۰٬۷۷۴ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۳۴ ۰ ۱۰٬۷۸۰ ۲۸ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۱ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۳۷ ۰ ۱۰٬۷۸۴ ۲۷ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۴۲ ۰ ۱۰٬۷۹۰ ۲۷ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۹۰ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۴۴ ۰ ۱۰٬۷۹۵ ۲۷ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۵۲ ۰ ۱۰٬۸۰۲ ۲۵ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۷ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۵۳ ۰ ۱۰٬۸۰۹ ۲۵ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۵۷ ۰ ۱۰٬۸۱۸ ۲۵ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۶۴ ۰ ۱۰٬۸۲۸ ۲۳ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۷۲ ۰ ۱۰٬۸۳۲ ۲۳ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۲۷٬۵۸۸ ۲۲٬۳۱۵ ۸۰٬۲۷۷ ۰ ۱۰٬۸۴۱ ۲۳ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰