نامه شاه صفی به چارلز یکم انگلستان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' نامهٔ شاه صفی به چارلز یکم انگلستان (تاریخ این نامه مشخص نیست لذا ممکن است در تاریخی بین ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲ قمری نوشته و ارسال شده باشد. قمری)  از شاه صفی '
در این نامه، شاه‌صفی تمایل خود را برای تقویت روابط دیپلماتیک به اطلاع چارلز یکم می‌رساند و از او پرسشی برای ارسال تعدادی صنعتگر به دربار صفوی را می‌کند.


نظاما للسلطنه والشوکة والایالة و الحشمة و العضمة و العزالامتنان چارلیس پادشاه انکلیس

مکتوب مرغوب صداقت اسلوب حضرت والامنزلت سلطنت و ایالت پناه شوکت و عظمت و جلالت دستکاه حشمت و ابهت انتباه پادشاه عالیجاه آفتاب کلاه اعظم سلاطین شجاعت آئین فرنکیه اکرم والیان عالیشان صاحب تمکین مسیحیّه شایستهٔ سریر دولت و سروری رفعت بخش بارکاه عدالت و دادکستری زبدهٔ والیان عزت و نوامیس جعل‌الله عواقبه خیرا که درینولا مرقوم قلم مخالصت رقم کردانیده باینجانب ارسال داشته بودند در بهترین زمانی وارد کشته مضامین صداقت آئینش که مبنی از کمال موافقت و دوستی و نهایت محبت و یکدلی بود بر ضمیر منیر اشرف پرتو ظهور انداخته موجب ازدیاد مواد مودت و اتحاد و افزونی مراتب خلت و وداد کردید و همواره توجّه خاطر مهر تاثیر بآن متعلق و معروفست که بمراتب زیاده از زمان سابق در میانه طریقه محبت و دوستی مسرعی مسلوک بوده باشد سفارشی که در باب عزتمآب زیده اعیان کیس کپیتان ولیم کیس نموده بودند بشفقت شاهانه همواره شاملحال او بوده و هست مقرر فرموده‌ایم که هرکونه کاری و مهمّی که درینصوب داشته باشد و بوکلا دیوان اعلی اظهار نماید بلا تأخیر حسب‌المدعا سرانجام نمایند و در مراعات جانب منسوبان آن سلطنت و شوکت قباب خصوصاً کپتان ولیم مذکور و رفقا و مردم ایشان که بدین دیار آمد و رفت مینمایند بهیچوجه من‌الوجوه تقصیری نمیشود وظیفه خلت و دوستی آنست که از آنجانب نیز پیوسته این شیوه ستوده مسلوک بوده ریاض الفت و آشنائی را بارسال رسل و رسایل تازکی بخشند و هرکونه کاری و مهمی دراینصوب داشته باشند بیحجاب از روی موافقت و اتحاد انها اعلام نمایند که توجه و اتفاق دوستانه و اعطاف خسروانه بحصول آن محصول کردد ثانیا انهای رای صداقت اقتضا میکرداند که در سرکار خاصه شریفه از ارباب صناعت و استادکاران ماهر در هر فن جمعی هستند و درین اوقات چند نفر استاد صاحب وقوف که یکنفر میناکار و یکنفر وقت و ساعت‌ساز و یکنفر الماس‌تراش و یکنفر زرکر اعلی و یکنفر تفنکساز و یکنفر نقاش بالادست و یکنفر توپچی آتشباز بوده باشد در سرکار خاصه شریفه ضرور شده و در ولایات ایشان هستند طریقه محبت و یکانکی آنکه بوکلاء عالی امر نمایند که استادان مذکور را با شاکردان و مصالح افزار و انکاز مصحوب کسان معتمد خود ارسال کردانند که در سرکار خاصه شریفه همایون بخدمات مذکوره قیام نمایند و در وقت شروع کار بجهت عمله و افزار و انکاز که موقوف‌علیه کار ایشان است حالت منتظره نبوده باشد که هر آینه موجب ازدیاد مواد دوستی خواهد بود چون عرض تشیید مبانی محبت و وداد بر وفق رضای حضرت عز اسمه مقرون بوده عاقبت احوال خیرمآل بتوفیفات نامتناهی بخیر و خوبی باد

تصویر سند نامه شاه صفی یکم به کینگ چارلز یکم.
PD-icon.svg این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.