مواد سه‌گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌مواد سه‌گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر مجلس سنا


ماده اول - سوابق خدمت کارمندان فعلی مجلس شورای ملی در قسمت فنی چاپخانه مجلس جزو سنین خدمت رسمی آنان محسوب و مشمول‌کلیه مقررات و قوانین استخدامی می‌باشد - احکام آنان با احتساب سوابق مذکور اصلاح و ابلاغ خواهد شد.

کسور بازنشستگی ایام خدمت بالا در ۳۶ قسط سه‌ساله کسر و به صندوق بازنشستگی ارسال می‌گردد.


ماده دوم - ترتیب بازنشستگی کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی مانند کارمندان و خدمتگزاران دولت بر طبق تبصره ۳۹ ماده دوم قانون‌بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۲۳ تیر ۱۳۲۸ پس از تصویب ریاست مجلس شورای ملی خواهد بود.


ماده سوم - استخدام کارمند جدید و انتقال از وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی به مجلس شورای ملی (‌به استثنای استخدام چهار نفر تندنویس و یک‌نفر خوشنویس جدید) ممنوع است.

مواد سه گانه فوق که متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی است در جلسه پنجشنبه نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

مواد سه گانه فوق در جلسه دهم تیر ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده‌است

منبع[ویرایش]

مواد سه‌گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی