معایب الرجال/بخش سه/صفحه ۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


معایب الرجال از بی‌بی‌خانم استرآبادی
بخش سه


 1. در باطن و ظاهر شقاوت و سفاهت را پیشه کند و همیشه در اندیشه بد باشد با قلب دغل
 2. و باطن پر مکر و حیل در جهل مرشد ابوجهل و در عصیان و طغیان مرید شیطان در شرب
 3. مدام و تمام ایام در استعمال چرس و بنک بی نام و ننک نه از خلق شرمی و نه از
 4. خالق آزرمی کاهی از راه شعبده و حیل به شیطنت و تَزویر بر خَلق چنین مینماید که پای
 5. خود را بر فلک و مظاهر ملک کذارد و با جبرئل امین همنشین و با اسرافیل همسر و قرین
 6. کردد و دمی قدمی بصدق و صفا بر ندارد و کامی بهیچ ایام بکام دوستان نپوید یکدم
 7. نزند مکر از برای کارهای بد و یکقدم نرود مکر از برای خود عمر عزیز کرانمایه و ایام لزیز
 8. بلند پایه را در سیف و شتاءِ در حیف و فنا صرف کارهای زشت در میخانه و کنشت
 9. از پی معشوق و می نغمات چنک و نی شبی بروز و روزی بشب ارد و ایام خود
 10. به بطالت و غفلت کذراند و این قصیده مخمس درباره این قبیل اشخاص کفته شده
 11. لموألفها
 12. این مردهای بیهنر بی ننک و نام و در بدر کفتار ایشان بی اسر کردار ایشان پرخطر
 13. زنها از ایشان خون جکر
 14. خالق از ایشان سال و مه هرکز ندیده جز کنه ائین و دین جمله تبه یکمرده زین صد زنده به
 15. اینان بوند از بد بتر
 16. فِسق و فجوری کارشان و زرد و بالی بارشان پیوسته شیطان یارشان بر نیکوان ازارشان
 17. هستند همچون خوک و خر