مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذامذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۶۰

۵شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۷۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۷ آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت جلسات ۲۵ و ۲۷ مهر
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - ناظرزاده - شوشتری - نورالدین امامی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پالیزی کارپرداز مجلس شورای ملی
۴- معرفی آقایان وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ملی به وسیله آقای نخست‌وزیر
۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به پزشکیاران
۶- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ به قید یک فوریت
۷- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به پزشکیاران
۸- سوال آقای دکتر بقائی از آقای وزیر جنگ
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه