مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۲۸

۱شنبه ۷ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۶

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت‌مجلس جلسه ۱۷ شهریور
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صفایی - تیمورتاش - شوشتری
۳- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۰ و ۱۷ شهریور
۴- بیانات آقای بهادری راجع به حریق میانه
۵- قرائت‌نامه دانشگاه راجع به موضوع تبصره ۳۸ ماده ۲ قانون بودجه ۱۳۲۸
۶- بیانات آقای فرامرزی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۷- بیانات آقای رئیس راجع به آقای مشاور وزیر پست و تلگراف
۸- طرح فوریت لایجه راجع به کمک مسلولین
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه