مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۴۵

۳شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورتمجلس
۲- بیانات آقای رئیس راجع به اظهار جلسه قبل آقای دکتر بقائی
۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - دکتر مجتهدی - کشاورز صدر
۴- طرح سه فقره سوال آقایان حاذقی و شوشتری و جواب آنها
۵- تقاضای وزیر راه دایر به طرح لایحه برنامه راه‌سازی
۶- طرح هفت فقره سوال آقایان صفائی و مسعودی و امینی و حاذقی و حائری‌زاده و جواب آنها
۷- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه