مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۴۴

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۲۸۲

۲ شنبه ۲۴ آذر ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۴۴

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۴۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت مجلس

۲- بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر و تاسف از فوت مرحوم مستشارالدوله صادق - ختم جلسه

مجلس ساعت ۹ و چهل و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس[ویرایش]

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان مکی. شاپوری. را شد. حمیدیه. اورنگ. حائری‌زاده

غائبین بی اجازه - آقایان: دادور. محمدحسین قشقایی. دکتر امامی. افشار زودرفتگان بی اجازه - آقایان: دکتر کیان دوساعت - پورسرتیپ دوساعت

غائبین در رای - آقایان: وکیل‌پور چهار رای - ناصر ذوالفقاری ۴ رای

نایب رئیس - نسبب به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای قنات‌آبادی نسبت بصورت جلسه نظری دارید بفرمایید قنات‌آبادی – دو تا تلگراف یکی از طهران و یکی از میانه رسیده (نایب رئیس - مربوط به صورت مجلس نیست) برای مجلس شورای ملی که تقاضا کرده‌اند لایحه تعلیق زندانیان سیاسی در دستور گذاشته شود.

نایب رئیس - این مطلب مربوط به صورت جلسه نبود.

قنات‌آبادی - دوتاطوماروتلگراف هم رسیده که تقاضای یکدرجه تخفیف در مجازات نصرت‌الله قمی کرده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

نایب رئیس - اینهم مربوط به صورت جلسه نیست. آقای کریمی

کریمی - تلگرافی است از کرمانشاه راجع بتعطیل روز شنبه و اظهارهمدردی با ملت عراق تقدیم مقام ریاست می‌شود.

نایب رئیس - این هم مربوط به صورت مجلس نیست. آقای پورسرتیپ

پورسرتیپ - بنده در جلسه گذشته بیمار بودم و امروزعرض کردم خدمتتان که مریض بودم

نایب رئیس - تصحیح خواهد شد. دیگر نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست (گفته شد- خیر) چون عده فعلا برای رای کافی نیست تصویب صورت مجلس بعد اعلام می‌شود.

- بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر و تاسف از فوت مرحوم مستشارالدوله صادق - ختم جلسه[ویرایش]

۲- بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر و تاسف از فوت مرحوم مستشارالدوله صادق - ختم جلسه

نایب رئیس - البته آقایان نمایندگان محترم از قضیه مولمه فوت مرحوم مستشارالدوله صادق اطلاع حاصل فرموده‌اند. مرحوم مستشارالدوله صادق از مردان میهن پرست و آزادیخواه این کشور بود (صحیح است) که در تمام دوران خدمات ملی و دولتی خود امتحان صداقت و وطن پرستی را داده و در را ه آزادی و مشروطیت ایران رنجها کشیده (صحیح است) و چندین بار از طرف ملت بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب و از زعمای صدر مشروطیت ایران بشمارمی‌رود و در تنظیم و تدوین قانون اساسی و متمم آن و گذراندن آن زحماتی بسزا کشیده (صحیح است) و در دوره دوم بپاس این زحمات به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شده و چندین باربوزارت و سفارت نائل شده و پریروز با آرامش خاطر و صفای ضمیر بدرود حیات گفت. اینجانب از طرف عموم آقایان نمایندگان محترم و از طرف خود این مصیبت را بعموم بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوندمتعال مسئلت دارم روح آن مرحوم را غریق رحمت و شادمانی فرماید (انشاءالله) و چون ایشان ریاست مجلس شورای ملی را در دوره دوم داشته‌اند بحکم سابقه و به پاس احترام ایشان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۰ آذرخواهدبود. (مجلس ساعت ده صبح ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری