مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۴۵

۲شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - آزاد - پیراسته - دکتر راجی - عزیز اعظم زنگنه - محمدعلی مسعودی - گنجه
۳- معرفی آقای دکتر زنگنه به وزارت فرهنگ به وسیله آقای نخست‌وزیر
۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۶- اعلام وصول طرح راجع به اصلاح قانون انجمن شهر از مجلس سنا
۷- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه