مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ - نخست وزیران: اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - حسنعلی منصور (۱۹ اسفند ۱۳۴۲ - ۱ بهمن ۱۳۴۳ به ضرب گلوله فداییان اسلام مجروح و ۶ بهمن ۱۳۴۳ زندگانی را بدرود گفت) - امیرعباس هویدا (۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶)


نخست‌وزیر حسنعلی منصور[ویرایش]

نخست‌وزیر امیرعباس هویدا[ویرایش]