لاهوتی (قطعه‌ها و منظومه‌ها)/کلمه شهادت رنجبری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' لاهوتی (قطعه‌ها و منظومه‌ها)  از ابوالقاسم لاهوتی
(کلمۀ شهادت رنجبری)
'


 شهادت می دهم بر اینکه: من از ملت کارم؛نژاد و سعی و تخم رنج و نسل دودۀ زحمت. 
 وطن، روی زمین و دین من فرمودۀ زحمت،به جز زحمت، ندارم مذهبی، این است اقرارم! 
 چو از پستان زحمت داد شیرم مادر دورانکنون با نیتی روشن، به حکم مسلک و وجدان 
 در اینجا قول زحمت می دهم من، می کنم پیمانکه تا در بازوانم زور هست و در تن من جان، 
 بکوشم در پی تخلیص صنف فعله و دهقانبجنگم بر علیه ظالمان و فرقۀ بایان 
 نگردد تا جهان آزاد از ظلم و بشر یکساناز این مقصود عالی، دست هرگز برنمی دارم. 

نخجوان، فوریۀ ۱۹۲۲