لاهوتی (قطعه‌ها و منظومه‌ها)/قانون اساسی ستالینی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' لاهوتی (قطعه‌ها و منظومه‌ها)  از ابوالقاسم لاهوتی
(قانون اساسی ستالینی)
'


 بر خلق جهان کرد ستالین نظر نو،شد زاین نظر تازه، جهان پر اثر نو. 
 قانون نویی می طلبد لایق و کاملاین دور نو، این هستی نو، این بشر نو، 
 زور نو و فکر و هوس تازه به هر قوماین نامۀ نو داد برای هنر نو. 
 تا مرغ سعادت همه جا اوج بگیرد،این شادی نو، داده به او بال و پر نو. 
 بخت و فرح و عیش نو، آورد به کلخوزاین تخم نو، این کشتۀ نو، این ثمر نو. 
 باران نو و بوی نو و میوۀ نو داداین ابر نو، این موسم نو، این شجر نو. 
 پاشید بسی نور، به ملک و به دل مااین برق نو، این اختر نو، این شرر نو. 
 آهنگ نو و جوش نو و رقص نو آورداین شعر نو، این بادۀ نو، این خبر نو. 
 ترس نویی و کین نویی در دل دشمنانداخته این تازش نو، این خطر نو. 
 ما را کند از حملۀ دشمن همه جا حفظاین توپ نو، این قلعۀ نو، این سپر نو. 
 بر مردم و بر کشور ما باد مبارکاین روح نو، این قدرت نو، این ظفر نو. 

مسکو، ژانویۀ ۱۹۳۷