لاهوتی (غزلیات)/وطن ویرانه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' لاهوتی (غزلیات)  از ابوالقاسم لاهوتی
(وطن ویرانه)
'


 وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو؟مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو؟ 
 همه داد وطنخواهی زنند، اما نمی دانموطنخواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟ 
 وطن را از خطر، فکر وکیلان می کند ایمنو یا سرنیزۀ یک لشکر جرار یا هر دو؟ 
 وطن را فتنۀ مسندنشینان داد بر دشمنو یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟ 
 کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکمز بند سبحه شد یا رشتۀ زنار یا هر دو؟ 
 به قتل و غارت دهقان و استثمار زحمتکشفقط مسجد بود بانی و یا دربار یا هر دو؟ 
 بنای ظلم و استبداد صنف مفتخور، ویرانز چکش می شود یا داس جوهردار یا هر دو؟ 
 وکیل از خدمت ملت تغافل می کند عمداًو یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو؟ 
 به مجلس نسبت ایران فروشی می دهند امانمی دانم کنم اقرار یا انکار یا هر دو؟ 
 وکیلان و وزیرانند خائن، فاش می گویم؛اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو. 
 تو را روزی به کشتن می دهد ناچار، لاهوتی،زبان راستگو یا طبع آتشبار یا هر دو! 

۱۹۰۹