لاهوتی (غزلیات)/لاله‌های بدخشان

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' لاهوتی (غزلیات)  از ابوالقاسم لاهوتی
(لاله‌های بدخشان)
'


 روشنی بارد ز روشان، نسل رخشان را ببین،[پانویس ۱]لاله های نورس خاروق و روشان را ببین! 
 گر ندیدی گوهر رقصان و لعل نغمه خوان،گنج های صنعت کوه بدخشان را ببین! 
 بر دل، این لب های خندان شادمانی می دهند،پیری از خاطر برند، این نوجوانان را ببین! 
 کس ندیده روی جان را تاکنون با چشم سر،در رخ این بچه ها، ای دل، بیا جان را ببین! 
 حالشان پرجلوه و آینده شان تابنده است،شادی و فخر و امید تاجیکستان را ببین! 
 پنج ساله کودکان هم نامداری می کنند،پر ز آثار ستالینیست، دوران را ببین! 

یادداشت‌ها[edit]

  1. این شعر را، گوینده به کودکان صنعتگر پامیر هدیه کرده است.