قوانین مصوب دوره دوم مجلس شورای اسلامی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مطبوعات ۱۳۶۴ بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درتاریخ ۱۳۶۴٫۱۲٫۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان

قانون خدمت وظیفه عمومی قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و سه (۱۳۶۳/۷/۲۹) مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۸/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاریخ تصویب : 1364/02/22