قطعنامه ۱۳۷۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قطعنامه ۱۳۷۳ شواری امنیت سازمان ملل :

متن کامل قطعنامه ۱۳۷۳سال ۲۰۰۱ شورای امنیت در رابطه به تروریسم به شرح زیر است :

شواری امنیت با تاکید مجدد برقطعنامه‌های ۱۲۶۹-۱۹اکتوبر ۱۹۹۹ و ۱۳۶۸ -۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ و تصریح برمحکومیت حمله‌های تروریستی ۱۱سپتامبر که در نیویارک واشینگتن دی سی و پنسیلوانیا روی داد و ابراز اراده و عزم راسخ شورای امنیت را برای جلوگیری از چنین اقدامهای ، با تاکید مجدد برا این که چنین اقدام‌هایی ، مانند هر اقدام دیگر تروریستی بین المللی تهدیدی برای صلح وامنیت جهانی آنها به شمار میرود ، تصریح مجدد بر حقوق ذاتی افراد با حقوق جمعی در دفاع از خود همانطور که در منشور سازمان ملل متحد و در قطعنامه ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) شناخته شده بار دیگر تکرار میشود .


با تاکید مجدد بر نبرد علیه تهدید صلح وامنیت بین المللی بوسیله اقدامهای تروریستی ، با همه امکاناتی که منطبق با منشور سازمان ملل متحد است ، به شدت از افزایش اقدامهای تروریستی انگیزه گرفته از افراط گرایی ابراز نگرانی میشود شورای امنیت از کشور‌های میخواهد که فورآ برای جلوگیری و سرکوب چنین اقداماتی برای افزایش همکاری و اجرای کامل کنوانسیون‌های بین المللی کنونی علیه تروریسم در کنار یکدیگر باشندنیاز کشورها را تکمیل همکاری بین المللی با اتخاذ تدابیر بیشتر برای جلوگیری وسرکوب منابع تامین مالی و فراهم سازی هر اقدام تروریستی در سرزمین‌های شان از طریق همه امکانات قانونی به رسمیت بشناسند.باتاکید مجدد بر اصول اعلام شده بوسله مجمع عمومی در اعلامیه اکتوبر ۱۹۷۰(قطعنامه ۲۶۳۵/۲۷) و تکرار شده بوسیله شورای امنیت در قطعنامه ۱۱۸۹(۱۹۹۸) ۱۳ اوت ۱۹۹۸ که به معنی آن است که هر کشوری وظیفه دارد از سازمان دادن ، تحریک کردن ، کمک یا مشارکت در اقدام‌های تروریستی در کشور دیگر ، یا موافقت با فعالیت‌های سازمان یافته در سرزمین خود در جهت اجرای چنین اقدام‌های جلوگیری به عمل آورد ، مجددآ تصریح کنند شورا با اقدام تحت پوشش فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد .

اول :- شورای امنیت تصمیم میگیرد همه کشورها باید :-


الف :- از تامین مالی اقدامات تروریستی جلوگیری نمایند و آنها را سرکوب کنند . به فراهم سازی یا گرد آوری ارادی ، مستقیم یا غیر مستقیم ، کمک پولی ، بوسیله اتباع شان ، یا در سرزمین‌های شان ، را به هر وسیله ی، و با این نیت که ، این پول باید برای اجرای اقدام‌های تروریستی استفاده شود ، یا اطلاع و آگاهی از اینکه قرار است برای اقدام‌های تروریستی مورد استفاده قرار گیرند، جرم جنایی خواهند شناخت.


ب:- بدون تاخیر ، پول هاو دیگر امکانات مالی ، یا منابع اقتصادی ، افرادی را که مرتکب اقدام تروریستی میشوند یا برای اقدام‌های تروریستی دست به تلاش میزنند ، یا در اجرایی اقدام‌های تروریستی شرکت دارند یا این اقدام‌ها را تسهیل میکنند ، موجودیت‌های که به طور مستقیم در امور تروریستی عمل میکنند ، از جمله پولهای سر چشمه گرفته ، یا بدست آمده از اموالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به چنین افراد و موجودیت‌های وابسته به آنها تعلق دارند ، یا کنترل میشوند مسدود خواهند کرد .


دوم :- شواری امنیت ، همچنین تصمیم میگیرد ، که همه کشور هاباید :-

الف :-از ارائه هر گونه پشتیبانی فعال یا غیر فعال به نهاد‌ها ، یا به اشخاصی که در تروریسم دخالت دارند ، خودداری کنند،از جمله با موقوف کردن عضو گیری گروه‌های تروریستی ، و ازبین بردن عرضه اسلحه به تروریست‌ها ب:- اقدامات لازم را در جهت جلوگیری ، از ارتکاب اعمال تروریستی ، اتخاذ کنند ، از جمله دادن هشدار اولیه ، به سایر کشورها از طریق مبادله اطلاعات .


ج:- از پناه دادن ، به کسانی که اعمال تروریستی را ، تامین مالی میکنند ، یا نقشه‌های کار را طراحی مینمایند ، و یاپ شتیبانی میکنند ، و یا مرتکب میشوند ، یا به آنها امان میدهند ، خود داری کنند .


د:-مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد سایر کشور‏ها شوند ویا شهروندان خود توسط کسانی شوند که اقدامات تروریستی را تامین مالی ، طراحی ، تسهیل و یا انجام می‌دهند .

ه:- از این امر اطمینان حاصل کنند ، که هر کس در تامین مالی ، طراحی ، آماده سازی یا ارتکاب اعمال تروریستی و یا پشتیبانی از اعمال تروریستی شرکت دارد ، به دست عدالت سپرده شودو علاوه بر سایر تدابیر علیه این اقدامات ، از این امر اطمینان حاصل کنند که این قبیل اعمال تروریستی به عنوان جرائم جنایی جدی در قوانین و مقررات داخلی محسوب شود و مقررات حسب المقرر بازتاب شدت این قبیل اعمال تروریستی باشد.

و:- در ارتباط با تحقیقات جنایی ، یا جریان رویه جنایی ، در زمینه تامین مالی یا پشتیبانی از عمال تروریستی بیشترین همیاری را به یکدیگر مبذول دارند، از جمله یاری در کسب شواهد ، در اختیار آنها که برای ادامه جریان رویه لازم است.


ز:- با اعمال تدابیر موثر، کنترل مرزی ، وکنترل صدور اوراق هویت و اسناد مسافرت ، و از طریق اقدامات جلوگیری از جعل ، جعل اسناد ، با استفاده ، فریب آمیز از اوراق هویت ، و اسنادمسافرت ، از تحرک تروریست‌ها ، یا گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند.


سوم:- شواری امنیت از تمام کشورها میخواهد که :-

الف :- در پی یافتن راه‌هایی ، جهت تقویت و تسریع مبادله اطلاعات عملیاتی برآیند،به ویژه در مورد اقدامات یا تحرکات افرادیا شبکه‌های تروریستی ، اسناد مسافرت جعلی یا باطله ، داد وستد سلاح، مواد منفجره یا مواد حساس ، استفاده گروه‌های تروریستی از تکنولوژی مخابراتی و در مورد تهدید ناشی از در اختیار داشتن سلاحهای کشتار جمعی توسط گروهای تروریستی


ب:- براساس قوانین داخلی و بین المللی مبادله اطلاعات و در زمینه مسائل اداری و قضایی به منظور جلوگیری از عمال تروریستی ، همکاری کنند .

ج:- به منظور جلوگیری و سرکوب اعمال تروریستی ، و اتخاذ اقدام علیه مرتکبین این قبیل اعمال همکاری کنند ، به ویژه از طریق ترتیبات و موافق نامه‌های دو جانبه و چند جانبه

د:- هر چه سریعتر به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مربوط به تروریسم بپیوندند.از جمله کنوانیسون بین المللی قطع کردن تامین مالی تروریسم مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۹ه:- بر طبق مفاد حقوق داخلی ، و مفاد حقوق بین الملل ، از جمله معیار‌های بین المللی حقوق بشر ، اقدامات لازم را پیش از اعطای پناهنده گی ، اتخاذ کنند، تا ازاین امر اطمینان حاصل کنند ، که پناهجو اعمال تروریستی را طراحی ، تسهیل یا در ارتکاب به آن شرکت نداشته‌است .

و:- براساس حقوق بین الملل ، از این امر اطمینان حاصل کنند ، که مرتکبین ، سازماندهندگان ، یا تسهیل کنندگان ، اعمال تروریستی از پناهنده گی سوه استفاده نکنند ، و ادعاهای دایر بر انگیزه‌های سیاسی به عنوان دلیل رد درخواست استرداد متهمان تروریست به رسمیت شناخته نشود.

چهارم : با نگرانی از ارتباط تنگا تنگ بین تروریسم بین الملل و جنایت سازمان یافته فرامرزی، موادمخدر، تطهیرپول، دادوستد غیر قانونی اسلحه ، و جابجایی غیر قانونی مواد هسته‌ای ، شیمیایی، زیست شناختی و سایر مواد بالقوه مرگبار ، اشاره میکند، و دراین ارتباط بر نیاز به تقویت همکاری تلاشها، در سطوح ملی ، منطقه‌ای ، و بین المللی ، به منظور تحکیم پاسخ جهانی به این چالش جدی ، و تهدید نسبت با امنیت بین المللی تاکید میکند.


پنجم : اعلام میکند ، که اعمال ، روشها و اقدامات تروریستی مغایر اهداف و اصول سازمان ملل است ، و تامین مالی آگاهانه و طراحی و تحریک اعمال تروریستی نیز مغایر اهداف و اصول سازمان ملل است .

ششم: تصمیم میگیردکه براساس ماده ۲۸ قانون موقتی رویه کاری خود ، کمیته‌ای را در شورای امنیت ، متشکل از تمام اعضای شورا تشکیل دهد ، تا بر اجرای این قطعنامه ، به کمک دانش فنی مناسب نظارت کند ، و ازتمام کشور‌ها میخواهد ، که حد اکثرظرف نود روز ، از تصویب این قطعنامه ، و پس از آن بر اساس جدول زمانی ، که کمیته پیشنهاد خواهد کرد ، در مورد اقداماتی که در جهت اجرای این قطعنامه انجام داده‌اند ، به این کمیته گزارش دهند.

هفتم: این کمیته را مکلف میکند ، که ماموریت و برنامه کاری خود را ضرف ۳۰ روز پس از تصویب از قطعنامه ، ترسیم کند و با رایزنی دبیرکل کمک‏های را که نیاز دارد ، بررسی نماید.


هشتم : شواری امنیت ، تصمیم قاطع خود را ، جهت اتخاذ تمام اقدامات ضروری، برای حصول اطمینان ، ازاجرای کامل این قطع نامه ، براساس مسولیت‌های خود ، طبق منشور اظهار میکند .

نهم : شواری امنیت تصمیم میگیرد ، که همچنان این موضوع را ، پیگیری کند .


منبع[ویرایش]