قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه استعمال مواد الکلی - مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده – دولت مکلف است ظرف یکماه لایحه‌ه‍ای برای اجرای منع فروش و شرب نوشابه‌های الکلی تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ - ص. ۳