قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه سال ۱۳۳۰ - مصوب ۱۰ دی ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در آذر ماه ۱۳۳۰ در حدود قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۳۰ مصوب پنجم اردیبهشت سال‌جاری و با رعایت مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع[ویرایش]

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه سال ۱۳۳۰