قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی - مصوب ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰) برای مخارج انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی‌از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.


تبصره ۱ - بقیه مصارف انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی که به واسطه انقضای دوره عمل و برگشت اعتبار پرداخت نشده از محل بیست‌میلیون ریال اعتبار بالا قابل پرداخت خواهد بود.


تبصره ۲ - هزینه سفر نمایندگان درجه یک مجلس سنا را از محل اقامت تا مرکز انتخابات و بالعکس به قرار هر شش کیلومتری ده ریال از اعتبارمزبور پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه یکشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


قانون بالا در جلسه دوم آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا تأیید شده‌است

منبع[ویرایش]

قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی