قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال جهت تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال جهت تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۲۹ مجلس سنا.


ماده واحده - وزارت دارایی مکلف است تا معادل مبلغ سه میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های بودجه کل کشور (‌در حدود مقررات قانون‌محاسبات عمومی) برای تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم علاوه بر بودجه مصوب در اختیار دانشکده پزشکی بگذارد - این مبلغ بدواً درقسمت خراب و سوخته شده مصرف شده و چنانچه مبلغی باقی ماند در سایر قسمتهای بیمارستان به مصرف خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه عصر روز سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه نوزدهم مهر ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته‌است

منبع[ویرایش]

قانون اجازه پرداخت سه میلیون ریال جهت تعمیر و تکمیل ساختمان بیمارستان امیراعلم