فرمان فتحعلی‌شاه مبنی بر اعطای نشان شیر و خورشید به جرج ویلوک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فرمان فتحعلی‌شاه مبنی بر اعطای نشان شیر و خورشید به جرج ویلوک (۱۲۴۶ قمری)
از فتحعلی‌شاه قاجار
این فرمان در دی یا بهمن ۱۲۰۹ هجری خورشیدی صادر شده است.

العزةلله

  گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی قرار در کف شاه زمانه فتحعلی  

الملک لله تعالی فرمان همایون شد   که چون ظهور مراسم التفات نسبت به هر یک از اعیان دولت بهیه انکلیس بواسطه اتحاد دولتین ابد تاسیس ملزوم همت همایون و شهود مرحمت در ازاء خدمت خدمتکاران منظور نظر خورشیدنمون می‌باشد و عالیجاه رفیع جایکاه درایت و شهامت همراه اخلاص و ارادت اکاه زبده‌الاعیان‌العیسویه میجر جارج ولک در این اوقات که متوقف ایران و مشغول خدمات بوده در تربیت سواره‌نظام عساکر آذربایجان و مجاری محاربات و مجادلات مراسم جلادت و شهامت خود را ظاهر ساخته و در اوانی که به نیابت عالیجاه رفیع جایکاه درایت و فطانت اکتباه اخلاص و ارادت آکاه عمده‌الاعیان‌العیسویه سر هنری ولک مباشر مهمات متعلقه به دولت انکلیس بوده کمال صداقت و خیرخواهی خود را نسبت به دولتین علیین به ظهور رسانیده و هم در مجاری امر مصالحت این دولت علیه با دولت بهیه روم کمال اهتمام داشته در این وقت که از دولت خود مامور مراجعت و عازم اینمملکت بود بر ذمت همت‌قضا ضمیمت شهریاری لازم افتاد که به نشان مرحمتی خاص او را سرافراز و مباهی داریم لهذا او را باعطای نشان شیر و خورشید در مرتبه اول مفتخر و ممتاز فرمودیم که نشان مبارک طراز پیکر مفاخرت ساخته در خدمات مرجوعه اهتمام معمول و خود را بخیرخواهی دولتین ابدقرار منظور مزید مراحم حضرتین دارد مقرر آنکه عالیجاهان رفیع‌جایکاهان عزب و جلالت دستکاهان نجدت و مجدت اکتباهان اخلاص و عقیدت آکاهان مقربی‌الخاقان مستوفیان عظام دیوان همایون شرح فرمان مبارک را در دفاتر خلود و ابود ثبت و از شائبه تغییر و تبدیل مصون و محروس داشته در عهده شناسند تحریراً فی شهر شعبان‌المعظم سنه ۱۲۴۶

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.