فرخی سیستانی (قطعات)/ای جهانی ز تو به آزادی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' فرخی سیستانی (قطعات)  از فرخی سیستانی
(ای جهانی ز تو به آزادی)
'


 ای جهانی ز تو به آزادیبر من از تو چراست بیدادی 
 دل من دادی و نبود مرااز دل بیوفای تو شادی 
 دل دهان دل به دوستی دادندتو مرا دل به دشمنی دادی 
 قصد کردی به دل ربودن منبر هلاک دلم بر استادی 
 تا دلم نستدی نیاسودیچون توان کرد از تو آزادی 
 دل ببردی و جان شد از پس دلای تن اندر چه محنت افتادی 
 بر دل دوستان فرامشتیبر دل دشمنان همه یادی